Copyright

Bamboe Informatie Centrum Nederland
Dorpsweg 125
1697 KJ Schellinkhout

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van BIC Nederland of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij BIC Nederland of andere rechthebbende voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

Gebruik van foto's
De onderstaande fotografen hebben het copyright op de foto's die gebruikt worden op deze site. Het is daarom uitdrukkelijk verboden de foto's waarop rechten berusten voor enig (commercieel) doel te gebruiken zonder toestemming van BIC Nederland of de fotografen. Er moet altijd copyright betaald worden aan de fotografen voor het gebruik van de foto's. Als u de foto's of video's die op de site staan wilt gebruiken, neem dan contact op met BIC Nederland. Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede te verspreiden onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat bovenstaande copyrightmelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van BIC Nederland.

Colofon

Deze site is ontwikkeld door:

Telartis
(Technische realisatie)

Buro MET Amsterdam
(Grafische vormgeving)